ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У 2022. ГОДИНИ

На основу Одлуке о о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим општина Пландиште учествује у финансирању активности одржавања председник општине Пландиште, дана 26.10.2022. године, расписује Јавни позив за бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији општине Пландиште у 2022. години.

Комплетан текст Јавног позива можете преузети овде.

Неопходне Обрасце можете прузети овде.

Ранг листу можете преузети овде.

Решење за Стамбену заједницу Војводе Путника 43. можете преузети овде.

Решење за Стамбену заједницу Војводе Путника 47. можете преузети овде.

Scroll to Top