На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17 др. Закон и 113/17 и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13),Акционог плана за период од 2021. до 2023.године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период 2021. до 2026.године („Сл гласник РС“, бр 30/21) и чл.94 и 129 Правилника о критеријума, начину и другим питањима од значаја за спровођење  мера  активне  политике  запошљавања  („Сл.гласник  РС  „  бр.  102/15,5/17  и  9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања у 2022 години Mинистaрства за рад запошљавање,борачка и социјална питања број 401-00-00631/2022-24 од 30.03.2022,а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Пландиште за 2021.-2023. године и потписоног Споразума о уређивању међусобниx права и обавеза у реализацији    програма  или  мера    активне  политике  запошљавања број 3609-101-3/2022 од 14.04.2022.године НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ у сарадњи са ОПШТИНОМ ПЛАНДИШТЕ Расписују ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2022. ГОДИНИ.

Комплетан текст Јавног конкурса можете преузети овде.

Пријаву за спровођење Јавног рада можете преузети овде.