ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу члана 44 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 99/2011-др.закони), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/2012, 94/2013 и 93/2015), члана 9 Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину („Сл.лист општине Пландиште“, број 35/2017), члана 3. Правилника о финансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализују организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, број 6/2014, 5/2015), Председник општине Пландиште, расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

 

Комплетан текст Конкурса можете погледати овде.

Образац 1 – Пријавни образац;
Образац 2 – Предлог пројекта;
Образац 3 – Буџет пројекта;
Образац 4 – Наративни извештај;
Образац 5 – Захтев за пренос средстава;
Образац 6 – Финансијски извештај;

Scroll to Top