ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ – ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу члана 27. и 34. Закона о јавној својини („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр. 16/2018) и члана 59 Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“ бр. 30/2018), председник општине Пландиште дана 01.04.2021. године  расписује ЈАВНИ ОГЛАС за давање у закуп пословног простора, путем јавног надметања у отвореном поступку (лицитацијом), у Великој Греди, ул. Маршала Тита бр. 80, на коме је општина Пландиште уписана као носилац права јавне својине.

Комплетан текст Јавног Огласа можете преузети овде.

Scroll to Top