ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У ПЛАНДИШТУ

На основу члана 27. и члана 54. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр. 16/2018) и члана 59 Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“ бр. 30/2018), председник општине Пландиште дана 06.04.2021. године расписује Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Пландиште у Пландишту.

Комплетан текст Јавног Огласа можете преузети овде.

Scroll to Top