Konkurs za najbolje studente

Na osnovu člana 61 stava 1 i tačke 12. i člana 120. Statuta opštine Plandište (“ Sl. list opštine Plandište“, br.16/2008), a u skladu sa Zaključkom o raspisivanju konkursa za dodelu novčanih nagrada za najbolje studente Opštinskog veća opštine Plandište  od 28.12. 2010.,  predsednik opštine, dana 29. 12. 2010. godine, raspisao je

KONKURS ZA DODELU NOVČANIH  NAGRADA ZA NAJBOLJE STUDENTE

Ovde možete preuzeti kompletan tekst Konkurs-najbolji studenti 2010-11.

Scroll to Top