КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ JАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У 2022. ГОДИНИ

На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи, број 401-00-00075/2022-01/2 од 11. фебруара 2022. године, члана 8. став 1. и 2. Закона о контроли државне помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 73/19), Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања (”Службени гласник РС”, бр. 9/22), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17), члана 59. Статута општине Пландиште  („Службени лист општине Пландиште”, 30/2018), Одлуке о буџету општине Пландиште за 2022. годину („Службени лист општине Пландиште”, бр. 36/2021) и Решења о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пландиште у 2022. години бр. 401-20/2022-II од 31.01.2022. године општина Пландиште расписује

К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Пландиште у 2022. години

 

Комлетан текст Конкурса можете погледати овде.

Обрасци за пријаву на Конкурс:

  • Образац 1 – Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања можете преузети овде.
  • Образац 1 – Буџет пројекта можете преузети овде.

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пландиште у 2022. години можете преузети овде.

Scroll to Top