НАЈАВА 10. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ОДБОРНИЦИ ОДЛУЧУЈУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Десета седница Скупштине општине Пландиште заказана је за четвртак, 15.07.2021. године.

На дневном реду предстојеће седнице је 9 тачака. Одборници ће прво разматрати предлог Одлуке о изради измена и допуна просторног плана општине Пландиште а након тога и одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља Пландиште, одлуке о изради измена и допуна детаљне регулације комплекса за ветрогенераторско поље „Пландиште-1“. На дневном реду предстојеће седнице су и предлог Решења о давању сагласности на Извештај о пословању ЈП “Полет“ Пландиште за 2020. годину са Извештајем о коришћењу средстава из буџета општине Пландиште за ЈП “Полет“ за 2020. годину као и предлог Решењао одређивању доктора медицине Јоване Николић, Николе Благојевића и Аните Франић за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти. Последња тачка су одборничка питања.

Седница ће се одржати у Свечаној сали Културно-образовног центра „Вук Караџић“ (у ДАК-у), у 10,00 сати.

Scroll to Top