NAJAVA 17. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

Nova, 17. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za sredu, 12.10.2016. u malo sali SO Plandište. Članovi Veća će na novoj sednici razmatrati 11 tačaka dnevnog reda. Nakon usvajanja zapisnika sa 8.9.10.11.12.13.14.15. i 16. sednice, većnici će prvo razmatrati Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Plandište za 2016. godinu u periodu januar-jun 2016. godine. Slede, utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2016. godinu (drugi dopunski budžet), utvrđivanje Predloga Odluke o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Plandište, utvrđivanje Predloga Odluke o visini zakupnine za poslovni prostor, utvrđivanje predloga Odluke o prestanku važenja Odluke o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za dodelu materijalne pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište kao i utvrđivanje Predloga Odluke o dodeli novčanih nagrada najboljim studentima sa teritorije opštine Plandište. Na dnevnom redu predstojeće sednice Veća su i Predlog Pravilnika o načinu i uslovima regresiranja troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Srećno detinjstvo“ u Plandištu i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Plan upravljanja spomenikom prirode „Park dvorca u Hajdučici“. Zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica i tekuća pitanja, su pretposlednja i poslednja tačka dnevnog red 17. sednice Opštinskog veća opštine Plandište.

Scroll to Top