IZVEŠTAJ SA 17. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

Poslednja, 17. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u sredu, 12.10.2016. u maloj sali SO Plandište. Članovi Veća su na sednici razmatrati 10 tačaka dnevnog reda, jer je predsednik opštine, Jovan Repac, predsedavajući Većem predložio da se 6.tačka, koja se odnosi za dodelu materijalne pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište, skine sa dnevnog reda. Nakon usvajanja zapisnika sa 8.9.10.11.12.13.14.15. i 16. sednice, većnici su prvo razmatrati Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Plandište za 2016. godinu u periodu januar-jun 2016. godine. Nakon toga, utvrđen je Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2016. godinu (drugi dopunski budžet). U okviru ove tačke rečeno je da se ukupni prihodi i primanja ostvareni po osnovu prodaje nefinansijske imovine, iznos od 488.288.929 zamenjuje iznosom od 498.416.523 dinara. Utvrđen je Predlog Odluke o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Plandište kao i Predlog Odluke o visini zakupnine za poslovni prostor. Većnici su utvrdili i Predlog Odluke o dodeli novčanih nagrada najboljim studentima sa teritorije opštine Plandište i u vezi sa ovim predlogom, rečeno je da će se i za ovu godinu nagrada dodeljivati na osnovu Javnog konkursa koji raspisuje Opštinsko veće i da će 180 ESPB biti najniži prosek ostvaren prosek tokom studija, odnsono da će se nagrađivati studenti koji imaju prosek ocena od 8,5 naviše. Na dnevnom redu 17. sednice Veća bili su i Predlog Pravilnika o načinu i uslovima regresiranja troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Srećno detinjstvo“ u Plandištu i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Plan upravljanja spomenikom prirode „Park dvorca u Hajdučici“. Predlozi su utvrđeni jednoglasno a konačnu reč daju odbornici na narednoj sednici SO Plandište, osim na predlog Pravilnika o načinu i uslovima regresiranja troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi “Srećno detinjstvo” u Plandištu. Zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica i tekuća pitanja, bili su pretposlednja i poslednja tačka 17. sednice Opštinskog veća opštine Plandište.

Scroll to Top