ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИМЕНИ УРЕДБЕ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ, УЧЕШЋЕ У КУПОВИНИ, ОДНОСНО КУПОВИНУ ПОРОДИЧНО-СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ИЛИ СТАНА ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА

Обавештење о примени уредбе о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета („Службени Гласник РС, број 25/22“).

Комплетан текст Обавештења можете преузети овде.

Образац за евидентирање документације коју је потребно доставити уз захтев за остваривање права из члана 25.а закона о финансијској подршци породици са децом можете преузети овде.

Scroll to Top