ПРОМОЦИЈА ЈАВНИХ ПОЗИВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

СУБВЕНЦИЈЕ НАМЕЊЕНЕ ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ

 

Национална служба за запошљавање, Филијала Вршац и општина Пландиште организовале су презентацију Јавних позива Националне службе, односно, представиле активне мере политике запошљавања у 2019. години.

Осим преставника организатора презентацији су се у великом броју одазвали представници јавног сектора, малих и средњих предузећа и самосталних трговинских радњи. У име Националне службе за запошљавање,  на презентацији су била и два члана Управног одбора Националне службе за запошљавање, Дејан Пантелић и Дејан Пауновић.

Присутне је прво поздравила директорица Филијале Вршац, Наташа Вулић, а након тога и председник општине Пландиште, Јован Репац који је захвалио свим присутнима који су се одазвали позиву и присуствовали презентацији јавних позива Националне службе за запошљавање. Председник је говорио о опадању броја становника у Пландишту о социјаном стању становништва и истакао да сви привредници, иако малобројни, редовно измирују обавезе према држави и општини. Општина Пландиште активно учествује у свим програмима и мерама активне политике Националне службе, удружује своја средства у конкурисању за јавне радове.

Директорица Филијале Вршац, Наташа Вулић је присутнима изнела податак о броју лица на евиденцији Филијале од којих је 1092 на евиденцији Испоставе у Пландишту. Број лица са евиденције, последњих година има тенденцију опадања. Тако је на крају 2018.било 1472 лица мање него 2017. године. Што се тиче Пландишта,  чак  је 507 неквалификованих, док их је са средњом стучном спремом (3. и 4. степен) 525 . Остали су високо образована лица (60 лица). Највећи број лица на евиденцији регистрован је у старосној доби од 30 до 49 година старости. Од свих регистрованих лица 38,45 % су без радног искуства.

На презентацији је речено да су току су јавни позиви који се финансирају из републичког буџета. Конкурси су отворени до 29.11.2019. године, односно до утрошка средстава. Што се тиче Субвенција за самозапошљавање,  захтеве треба предати до 22. априла 2019. а за Јавне радове  до 29.03.2019. године. О мерама активне политике запошљавања говориле су Емануела Марина Мохан и Слободанка Божин док је  субвенције Владе АПВ, односно Покрајнског секретаријата за привреду и туризам, представила Невена Живковић Штековић.

Scroll to Top