Pokreće se postupak javne nabavke 18/2016

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu u otvorenom postupku 18/2016 čiji je predmet Javna nabavka male vrednosti dobara „Nabavka građevinskog materijala za  pobolјšanje uslova stanovanja porodica izbeglica na teritoriji opštine Plandište“ u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati ovde.

Scroll to Top