Pokreće se postupak javne nabavke 20/2016

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu u otvorenom postupku 20/2016 čiji je predmet Javna nabavka usluge „Nabavka radova na obeležavanјu horizontalne saobraćajne signalizacije u Plandištu“ u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete pogledati ovde.

Scroll to Top