Pokreće se postupak javne nabavke 21/2016

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu u otvorenom postupku 21/2016 čiji je predmet Javna nabavka radova – Realizacija projekta sanacije osnovne škole i fiskulturne sale „Dositej Obradović“ u Plandištu u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odgovore na dodatna pitanja možete preuzeti ovde.

Scroll to Top