У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ УСПЕШНО ОДРЖАН ФОРУМ ЗА ПОСЛОДАВЦЕ

Након успешно одржаног Форума за послодавце у Вршцу, у Националној служби за запошљавање Филијале Вршац 16. марта одржан је исти Форум у Пландишту, у сали СО Пландиште.

На сусрету послодаваца са представницима Националне службе за запошљавање, и у име Општине Пландиште био је Раде Сурла а од послодаваца, били су представници: ДОО „Јасмила“, ДОО „Re3-Product“, ДОО „Виндија“, ДОО „Полет Дужине“, ДОО „Јединство“ ДОО „Poliplan 1TO1“, Компанија за пољ.произв.“Агробанат“ АД, ДОО „Polimer Commerce“, ДОО „Платан МБ 13“, ДОО „Пантовић“ и ДОО „Абазија“. Послодавци који су узели учешће на овом Форуму били су информисани о актуелним јавним позивима, као и могућностима укључивања незапослених лица кроз разне облике радног ангажовања. Поред тога, послодавци су могли да се информишу о начину и могућностима коришћења услуга Националне службе за запошљавања што је и учињено јер је скоро сваки од присутних имао по неко питање за тим Националне службе за запошљавање који је у Пландишту био заједно са директором Филијале Вршац Радојицом Лазин. Директор је том приликом рекао да је форум са послодавцима могућност да се послодавци ближе и детаљније информишу о јавним позивима и погодностима за лица која се налазе на евиденцији ове службе. Новина, у односу на прошлу годину нема изузев висина накнада које лица добијају. Иначе, на евиденцији Филијале Вршац је тренутно преко 5000 незапослених лица. У Пландишту је преко 800 незапослених од којих је око 500 неквалификованих и око 170 лица са незавршеном или без основне школе.

Scroll to Top