Za „Pomoć u kući“ 3.946.742 dinara

Ministartvo rada i socijalne politike Republike Srbije, odobrilo je sredstva za finansiranje projekta „Pomoć u kući“, u okviru pomoći najsiromašnijim opštinama Srbije i realizacije programa ublažavanje posledica siromaštva, nastalog kao posledicasvetske ekonomske krize. Trajanje ovog projekta je 12 meseci. Dobijeni iznos za ovaj projekat je 3.946.742 dinara. Projekat predviđa upošljavanje 10 geronto domaćica. Cilj projekta je povećanje kvaliteta i dostupnosti usluga socijalne zaštite, unapređenje kapaciteta lokalnih samouprava za planiranje, sprovođenje i praćenje razvoja usluga socijalne zaštite. Takođe se kroz ovaj projekat planira smanjenje ugroženosti, društvene isključenosti i siromaštva ciljnih grupa i povećanje njihovog kapaciteta, kroz kreiranje i realizaciju usluga socijalne zaštite koje su delotvorne paticipativne i zasnovane na potrebama, uz fokus na promociju raspoloživih lokalnih resursa. Projekat treba da doprinese razvoju održivih usluga socijalne zaštite uz odgovarajuće korišćenje raspoloživih lokalnih resursa.

Scroll to Top