JAVNI UVID – PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Opštinska uprava opštine Plandište, Odsek  za  opštu upravu u skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, br. 135/2004 i  br.36/2009),  objavlјuje:

JAVNI UVID
ZAHTEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA
NA ŽIVOTNU SREDINU

„VINDIJA“ DOO, Lajkovac, Beogradski put 37, podnela je dana 14.10.2016. godine, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta „Farma brojlera Velika Greda II sa saobraćajnim priklјučkom na put“ na kat. parc. br. 1098/2, 1099, 1102 i deo 2447 KO Velika Greda, Opština Plandište. Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u zgradi Opštinske uprave opštine Plandište, kancelarija broj 6, radnim danima u vremenu od 08 do 13 časova.
U roku od 10 dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišlјenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu. Opštinska uprava će u roku od deset dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

 

 

 

Scroll to Top