Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама

На основу члана 64. став 1. тачка 1. Статута општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 56. став 1. и члана 63. Пословника о раду  Општинског већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште”, број 9/2012 и 15/2013), Општинско веће Општине Пландиште на седници одржаној дана 29. новембра 2018. године донело је

З А К Љ У Ч А К
O УТВРЂИВАЊУ И УПУЋИВАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

 

Јавна расправа о Нацрту Одлуке траје до 6.12.2018. године.

Комплетан текст Закључка о утврђивању и упућивању на јавну расправу Нацрта Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама можете погледати овде.

Нацрт Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама можете погледати овде.

Scroll to Top