ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ

У циљу спровођења Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште („Сл.лист општине Пландиште, бр. 25/2017), а на основу става II Решења о именовању Kомисије за избор чланова Локалног антикорупцијског Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште („Сл.лист општине Пландиште, бр.  1/2018) и члана 2. Пословника о раду Комисије за избор чланова Локалног антикорупцијског Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште бр. 110-14/2018-IV од 22.05.2018.године и Закључка о расписивању Конкурса за избор трећег члана Локалног антикорупцијског Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште бр. 111-5/2018-IV од 11.07.2018.године, Комисија за избор чланова Локалног антикорупцијског Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор трећег члана Локалног антикорупцијског Савета
за праћење примене Локалног антикорупцијског плана
за општину Пландиште

 

Позивају се грађани са територије општине Пландиште да доставе кандидатуре за чланство (избор трећег члана) у Локалном антикорупцијском Савету за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште 2017-2021 године.

Комплетан текст Јавног конкурса за избор чланова Локалног антикорупцијског савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште можете погледати овде.

Формулар пријаве за Јавни конкурс за чланство у Лакалном антикорупцијском савету Општине Пландиште можете преузети  овде.

Упитник за процену карактеристика лица  за избор  чланова Локалног антикорупцијског савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана  за општину Пландиште можете преузети овде.

Scroll to Top