ЈОШ ЈЕДАН ПРОЈЕКАТ ЗА ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ

“УЛОГА УЧЕНИКА У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕР СРЕДИНЕ“

Министарство за заштиту животне средине и Министарство просвете, науке и технолошког развоја заједно реализују пилот пројекат под називом „Улога ученика у заштити животне средине“. У имплементацији овог пројекта која је предвиђена за школску 2021/2022. годину, учествује 29 локалних самоуправа, свака са по једном школом из своје средине.

Општина Пландиште је једна од локалних самоуправа коју је Министарство за заштиту живоне средине, на онову досадашње сарадње, препознало као сигурног и поузданог партнера за реализацију овог пилот пројекта чији је циљ, пре свега, унапређење знања и ставова о животној средини, јачање професионалних компетенција, развијање међупредметних компетенција и примену међупредметног приступа у реализацији разноврсних и систематских активности које доприносе развијању еколошке свести ученика, као и родитеља.

У име општине Пландиште, догађају који је представљао подршу реализације овог пилот пројекта, односно потписивању протокола о сарадњи и начину и условима реализације овог пројекта присуствовао је Душан Ћурчић, заменик председника општине Пландиште. Заменик председника општине је овим поводом изјавио да ће се током реализације овог пројекта акценат ставити на рад са децом, на спровођење системске едукације школараца како заштитити и очувати природу, на природна станишта, на проучавање о утицајима човека на климатске промене, загађење ваздуха, давање елементарних знања како да се очувају зелене површине и пошумљава околина. Заменик председника општине је такође рекао, да је ово одлична прилика да нашу децу едукујемо, како да дођу до чистије и лепше животне средине.

Догађају су присуствовали и министри, Ирена Вујовић (Министарство за заштиту животне срединe), Марија Обрадовић (Министарство државне управе и локалне самоуправе) и Бранко Ружић (Министарство просвете, науке и технолошког развоја).

Scroll to Top