Kriterijumi za regresiranje troškova prevoza srednjoškolaca

REPUBLIKA SRBIJA -APV
OPŠTINA PLANDIŠTE
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 451-16/2009-01
Dana:17. 08.2010.godine
P L A N D I Š T E

 Na osnovu člana 61. člana 120. Statuta opštine Plandište  („Sl. list opštine Plandište“, br. 16/2008), a u skladu sa članom 4. stavom 1 tačkom 1 Odluke o pravima građana iz socijalne zaštite („Sl. list opštine Plandište, br. 8/2006, 1/2008), a na osnovu predloga Centra za socijalni rad,  predsednik opštine, dana 17. 08. 2010. godine, doneo je

 R E Š E NJ E

O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA ZA REGRESIRANJE TROŠKOVA PREVOZA  SREDNJOŠKOLACA U MEĐUMESNOM SAOBRAĆAJU ZA ŠKOLSKU 2010/2011 GODINU

OPŠTI KRITERIJUMI:

     1. Imaju prebivalište na području opštine Plandište

    2. Svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do ustanove srednjeg  
        obrazovanja

 POSEBNI KRITERIJUMI:

 REGRESIRANE KARTE U IZNOSU OD 100%

  1. Srednjoškolci korisnici MOP-a     

  2. Srednjoškolci korisnici TNP (tuđe nege i pomoći)

  REGRESIRANE KARTE U IZNOSU OD 30%

 1. Za sve učenike čija su roditelji odnosno staratelji nezaposleni  ili su radnici preduzeća koja
    poslednjih 6 meseci nisu isplatili platu, a pri tom ne poseduju više od 1 katastarskog jutra
    obradive zemlje

 2. Za dete trećeg odnosno četvrtog i daljeg reda rođenja koji primaju dečiji dodatak 

 3. Za najmanje  2 ili više srednjoškolaca iz jedne porodice  koji su korisnici dečijeg dodatka  

 4. Za decu čiji se roditelji odnosno staraoci iznenada nađu u stanju socijalne potrebe ( bolesti,
     elementarne nepogode, smrtni slučajevi i sl.)

 5. Za decu sa posebnim potrebama.  

                                                                                   PREDSEDNIK
                                                           Zoran Vorkapić, dipl. ing. mašinstva-master

Scroll to Top