ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА САНАЦИЈУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ВЕЛИКОЈ ГРЕДИ

Покрајински секретаријат за образовање одобрио је Основној школи „Јован Стерија Поповић“ из Велике Греде средства за санацију објекта основне школе, издвојеног одељења у Милетићеву, у укупном износу од 1.510.000,00 динара.

На основу Конкурса који је расписао Покрајински секретаријат за образовање, а који се односи на финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног и средњег образовања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, основној школи „Јован Стерија Поповић“ из Велике Греде, издвојеном одељењу у Милетићеву, одобрена су средства за санацију и адаптацију санитарног чвора у објекту школе.

Свечаном потписивању и уручењу уговора у просторијама зграде Покрајинске Владе присуствовала је Вишња Манојловић, директорка ОШ „Јован Стерија Поповић“ из Велике Греде.

Scroll to Top