Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА 26/2019 – Додатни, непредвиђени, радови на реконструкцији крова на објекту ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“-одељење у ВЕЛИКОМ ГАЈУ

На основу члана 36. став 1. тачка 5. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), члана 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 86/15 и 41/2019), Одлуке о покретању преговарачког поступка без објављивања …

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА 26/2019 – Додатни, непредвиђени, радови на реконструкцији крова на објекту ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“-одељење у ВЕЛИКОМ ГАЈУ Прочитај више »

ЈАВНА НАБАВКА 30/2019 – УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ И ИЗРАДА ПЛАНА ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 30/2019, дел. …

ЈАВНА НАБАВКА 30/2019 – УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ И ИЗРАДА ПЛАНА ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА Прочитај више »

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА 28/2019 – Стручни надзор над радовима изградње капеле у Великом Гају

На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац- корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале  вредности  услуга  „Стручни надзор  над  радовима изградње капеле …

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА 28/2019 – Стручни надзор над радовима изградње капеле у Великом Гају Прочитај више »

ЈАВНА НАБАВКА 29/2019 – ГОРИВО ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама, Општина Пландиште, позива  понуђаче да  поднесу писану понуду  за  јавну набавку мале вредности добара „ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВО ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ“. Позив за подношење понуда можете преузети овде. Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети овде. Одлуку о додели Уговора можете преузети овде. Обавештење о …

ЈАВНА НАБАВКА 29/2019 – ГОРИВО ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Прочитај више »

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА 27/2019 – Набавка службених аутомобила за потребе општинске управе

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у   даљем   тексту:   Наручилац- корисник  буџетских  средстава), позива  понуђаче да  поднесу писану понуду  за  јавну набавку услуга „Набавка службених аутомобила за потребе општинске управе“. Предметна …

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА 27/2019 – Набавка службених аутомобила за потребе општинске управе Прочитај више »

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА 20/2019 – ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У ВЕЛИКОМ ГАЈУ

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац- корисник  буџетских  средстава), позива  понуђаче да  поднесу писану понуду  за  јавну набавку радова „ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У ВЕЛИКОМ ГАЈУ“. Предметна јавна набавка спроводи …

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА 20/2019 – ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У ВЕЛИКОМ ГАЈУ Прочитај више »

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 25/2019 – ОБЕЛЕЖАВАЊE ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНE СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац- корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности, у складу са Законом о јавним набавкама …

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 25/2019 – ОБЕЛЕЖАВАЊE ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНE СИГНАЛИЗАЦИЈЕ Прочитај више »

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 23/2019 – НАБАВКА ДРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ПОТРЕБЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште,  (у   даљем   тексту:   Наручилац- корисник  буџетских  средстава), позива  понуђаче да  поднесу писану понуду  за  јавну набавку мале вредности добара бр 23/2019 – „НАБАВКА ДРВА ЗА …

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 23/2019 – НАБАВКА ДРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ПОТРЕБЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА Прочитај више »

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 24/2019 – УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4-284/2019-II, од 16.09.2019. године   и  …

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 24/2019 – УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ Прочитај више »

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 22/2019 – „СТРУЧНИ НАДЗОР НАД РАДОВИМА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ЛОКАЛНОГ ПУТА БАНАТСКИ СОКОЛАЦ-МИЛЕТИЋЕВО-МАРКОВИЋЕВО НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ (ФАЗА I)“

На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општина Пландиште, позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности услуга „Стручни надзор над радовима на реконструкцији дела локалног пута Банатски Соколац-Милетићево-Марковићево на територији општине Пландиште (Фаза I)“. Позив за подношење понуда можете преузети …

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 22/2019 – „СТРУЧНИ НАДЗОР НАД РАДОВИМА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ЛОКАЛНОГ ПУТА БАНАТСКИ СОКОЛАЦ-МИЛЕТИЋЕВО-МАРКОВИЋЕВО НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ (ФАЗА I)“ Прочитај више »

Scroll to Top